Z z

zalcitabina
f. Inhibidor de la transcriptasa inversa, de la família dels anàlegs nucleòsids, actualment en desús, que s'utilitza com a medicament antiretroviral comercialitzat amb el nom d’Hivid. La seva abreviatura comuna és ddC.
ang. zalcitabine, cast. zalcitabina, fr. zalcitabine.

Zérit
m. Nom comercial de l’inhibidopr de la transcriptasa inversa, anàlegs de nucleòsid, estavudina. Generalment és més conegut com a d4T, que és la seva abreviatura comuna.
ang. Zerit, cast. Zérit, fr. Zérit.

Ziagen
m. Nom comercial de l’inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg nucleòsids, abacavir. Es presenta en pstilles o comprimits de 33 mg.
Vegeu també abacavir.
ang. Ziagen, cast. Ziagen, fr. Ziagen.

zidovudina
f. Inhibidor de la transcriptasa inversa, anàleg nucleòsids, que s'utilitza com a medicament antiretroviral. Es comercialitza amb el nom de Retrovir. Es presenta en patilles de 300 mg. I la seva posologia habitual és d’un comprimit dos cops al dia. Generalment és més conegut com a AZT , la seva abreviatura comuna.
ang. zidovudine, cast. zidovudina, fr. zidovudine.

zinc
m. Element químic amb el símbol Zn. Component essencial de molts enzims i amb un paper important en la síntesi de proteïnes. És present també a l'interior del core del VIH, en els anomenats dits de zinc, o filaments de zinc, l'acció dels quals és susceptible de ser inhibida amb un antiretroviral actualment en estudi en laboratori.
ang. zinc, cast. cinc, fr. zinc.

zòster
m. Manera col·loquial de referir-se a una afecció produïda per l'herpes zòster. Vegeu herpes zòster.