X x

xancre
m. ulceració o llaga de la pell o les mucoses. Lesió inicial de la sífilis (xancre tou) i altres les malalties venèries.
ang. chancre; cast. chancro; fr. chancre

xarop
m. Substància líquida, espessa, formada per una solució de sucre en aigua que pot servir per a l'administració d'un medicament (dissol o en suspensió). També se'n diu aixarop.
ang. syrip, cast. jarabe, fr. sirop.

xeringa
f. Instrument destinat a introduir substàncies líquides en l'organisme o bé a extreure'n. Consisteix en un tub de vidre, metall o plàstic dins del qual s'acciona un èmbol i en un extrem del qual s'acobla una agulla (generalment) o estri penetrant en l'organisme. L'ús compartit de xeringues per a la injecció de drogues per via indovenosa contribueix a la propagació de la infecció per HIV.
ang. syringe, cast. jeringa, fr. seringue.