W w

W1, W2, ....
Abreviatura en anglès corresponent a week 1 ... o setmana 1, sovint utilitzada en literatura mèdica d’estudis clínics per referir-se a un momment concret en el decurs d’un tractament mesurat per setmanes. Així W1 correspon a primera setmana, W4 a setmana quarta, etc.

washout
m. terme anglès emprat per designar el període de neteja o d’eliminació de la presència d’un fàrmac en plasma. També es diu d’un període de temps de repòs farmacològic.

Wasting syndrome
m. Malaltia definitòria de sida que es caracteritza per la pèrdua d'un 10% del pes normal. Vegeu també caquèxia.
ang. Wasting syndrome cast. Wasting syndrome, fr. Wasting syndrome.

Western Blot
m. Prova de detecció d'anticossos del VIH, més complexa i fiable que el test ELISA, i que es realitza com a confirmació de resultats dels tests ELISA, o proves ràpides, quan aquests són indicadors de seropositivitat.
ang. Western Blot, cast. Western Blot, fr. Western Blot.

WHO
Sigla de l'anglès corresponent a World Health Organisation. Vegeu Organització Mundial de la Salut o OMS.